Categories
Maandelijkse post (monthly post) Updates for now

(NL/EN) Maandelijkse berichten stoppen / Montly posts will stop

Nederlands

Vanwege de moeite die ik heb gehad qua inspiratie en tijd, en vanwege de eentonigheid die daaruit resulteerde, gaan de maandelijkse berichten stoppen. Er is goed nieuws: er blijven soortgelijke berichten op een nieuwe categorie: Updates for now. Op deze categorie hoef ik niet meer elke maand een bericht te plaatsen (dat is soms te veel, soms te weinig). Maar op de nieuwe categorie zullen soortgelijke berichten op worden gepost.

English

Because of the trouble I’ve had with finding inspiration and the lack of time, and because of the monotony that resulted from that, the monthly posts are going to stop. There is good news: there are still similar posts on a new category: Updates for now. On this category I don’t have to post every month anymore (that’s sometimes too much, sometimes too little). But there will be similar posts posted on the new category.

By Marnix B

A dedicated (but buzzy) blogger, open-source-orientated hobby programmer and writer.